Проект Воден цикъл
Уведомление

        Във връзка с проект „Изграждане на инженерна инфраструктура на  ВиК   мрежата на гр. Банкя и на кварталите     Градоман,   Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя” – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им” Ви уведомяваме,  че на улица „Стефан Стамболов” в  участъка от кръстовището при бул. „Варна”   до ж.п. прелеза ще се извършват строително-монтажни работи от 25.01.2015г.   до 31.03.2015г.
Ще има промяна на автобусни маршрути №№ 47, 48, 49,44МС, 44К, 44КУ, 44И и 81ИХУ, както следва:
          1. Автобусна линия № 47 - от метростанция „Сливница” до град Банкя, наляво по ул. „Иванянско шосе”, малкото кръгово,надясно по ул. „София”, по ул. „Цар Освободител”, наляво по ул. „Цар Симеон” до кръстовището с ул. „Кракра” в кв. Градоман - двупосочно;
           2. Автобусна линия № 48 - от метростанция „Сливница” до град Банкя, наляво по ул. „Иванянско шосе”, малкото кръгово, надясно по ул. „София”, по ул. „Цар Освободител”, по ул. „Ал. Самболийски” до кръстовището на ул. „Никола Й. Вапцаров” с ул. „Зорница” в кв. Михайлово – двупосочно;
           3 Автобусна линия № 49 - от метростанция „Сливница” до град Банкя, наляво по ул. „Иванянско шосе”, малкото кръгово, надясно по ул. „София”, по ул. „Цар Освободител”, по ул. „Ал. Самболийски”, надясно по ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, наляво по бул. „Варна” до обръщателно ухо в кв. Вердикал – двупосочно;
           4. На автобусна линия № 44МС – допълнителен курс от Метростанция „Сливница” до град Банкя, наляво по ул. „Иванянско шосе”, малкото кръгово, надясно по ул. „София”, по ул. „Цар Освободител”, по ул. „Ал. Самболийски” до кръстовището на ул. „Никола Й. Вапцаров” с ул. „Зорница” в кв. Михайлово – двупосочно;
            5. Автобусна линия № 44К – курсове от кв. Клисура по обходен път до ж.п. прелез, направо по ул. „Иванянско шосе”, малкото кръгово, надясно по ул. „София”, по ул. „Цар Освободител” , по ул. „Ал. Самболийски”, надясно по ул. „Стефан Стамболов” до автостанция Банкя – двупосочно;
            6. Автобусна линия № 44КУ – ученически курс от кв. Клисура по обходен път до ж.п. прелез, направо по ул. „Иванянско шосе”, малкото кръгово, надясно по ул. „София”, по ул. „Цар Освободител”, по ул. „Ал. Самболийски”, надясно по ул. „Св. Св. Кирил и Методий” до 78-мо СОУ ;
            7. Автобусна линия № 44И – курсове от кв. Иваняне, малко кръгово, наляво по ул. „София”, по    ул. „Цар Освободител”, по ул. „Ал. Самболийски”, надясно по ул. „Стефан Стамболов” до автостанция Банкя. В обратна посока надясно по ул. „Стефан Стамболов”, наляво по бул. „Варна”, наляво по ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, по ул. „Ал. Стамболийски”, ул. Цар Освободител” и по маршрута си до кв. Иваняне;
            8. Автобусна линия №81ИХУ – ученически курс от кв. Иваняне, надясно по ул. „София” до Хлебозавода, обратно по ул. „София”, по ул. „Цар Освободител”, по ул. „Ал. Самболийски”, надясно по ул. „Св. Св. Кирил и Методий” до 78-мо СОУ - двупосочно ;
             Разписанията на автобусите можете да видите на сайта на ЦГМ  http://schedules.sofiatraffic.bg/

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.