Профил на купувача
Изготвяне на инвестиционен проект в техническа и работна фаза и изпълнение на авторски надзор по време на строителството за обект :"Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, гр. Банкя - втори етап"/възложена/

Решение
Покана
Договор
Техническо задание
Приложение 1
Приложение 2

09.06.2015
Протокол

Доклад
Решение
Договор
Плащане
Плащане


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.