Народно читалище "Светлина – Вердикал 1927 г."

       През 1887г. в малкото село Банкя няколко благородни българи създават първото училище в този район. Те даряват собствени средства и земи, за да се създаде един център, който да посещават децата на с. Банкя и да черпят знания. Вердикалци разказват, че техните деди, за да подпомогнат училището в селото и за да не остават децата им непросветени, взели решение и всяко семейство дарило в полза на училището по 500 кв. м. земя. Така била образувана мерата в местността „Окол”, като тези, които нямали имот в тази местност, компенсирали съселяните си, които дали вместо тях, със земя на друго място. Доходите от мерата били ползвани от училището, а след това от читалището. 

          Няма по-морално гражданско поведение от това да се лишиш от средството си за производство (не всички са били богати), от това с което храниш децата си, за да им дадеш просвета и духовна храна! По-късно, около 1927 г. в сградата на същото това училище, се създава и читалище „Светлина”. Дейността на Народно читалище „Светлина – Вердикал 1927 г.” – гр. Банкя е насочена към нравственото възпитание на децата, младежите и подрастващите в района и има за цел да ги ангажира с дейности, развиващи и обогатяващи културния им живот, развиващи знанията и уменията им, приобщаващи ги към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. Друга основна цел на читалището е да запази обичаите и традициите на българите, както и да възпитава и утвърждава националното самосъзнание.

            Народно читалище „Светлина – Вердикал 1927 г.” – гр. Банкя дава поле за изява на Школа за народни танци с хореограф Златан Стоянов, в която танцуват общо 12 деца на възраст от 5 до 18 години. Съхранява българския фолклор, като подкрепя и Хор за автентични народни песни „Банкя”, в който се изявяват 15 самодейци на възраст от 40 до76 години.

            Набавени са 4000 тома библиотечни единици и библиотеката е автоматизирана със софтуер. 

Контакти: гр. Банкя, кв. Вердикал, ул. "Варна" № 202

тел. (02) 997 1957

Читалище "Светлина -Вердикал 1927"

Хор за автентични народни песни "Банкя"


Вердикалски коледари


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.