Дивотински манастир "Св. Троица"

          На четири километра югозападно от кв. Михайлово на курорта Банкя се е сгушил един от най-старите запазени манастири в Софийско. За основаването на манастира няма писмени данни. Една стара легенда разказва: Мъж и жена, като орали нивата си, намерили в земята голяма глинена делва с жълтици. Селяните решили с това имане да построят манастир. Натоварили делвата на магаре и казали, че където падне магарето, там ще построят манастира. Така и станало. Магарето паднало и умряло между два бързи ручея. Извикали майстор и започнали строежа. Това станало точно  в деня на стогодишнината от кончината на св. Йоан Рилски т.е. 1046 година. Местността, където била открита делвата, и днес се нарича „Имането“.

          По време на кърджалийските размирици, игумен на манастира бил йеромонах Петър и е оставил следната приписка: „Да се знае кога седеха кърджалии в Брезник во 1806 лето месец декември, ден шести. Не стигнало им тогай золумите на кърджалиите, та тогай некой Хасан Ходжа от Брезник дошъл с двама сеймени та взема стадото овце, крави, волове и коне от манастира.“ Съществува легенда, че когато подкарали добитъка из манастира, застигнал ги тъмен облак и гръм ударил Хасан Ходжа и той умрял на часа, а уплашените сеймени го погребали на същото място и побегнали, а добитъкът се върнал в манастира. Оттогава местността се нарича „Ходжин гроб.“

          Манстирът бил богат -  имал 3000 декара гори и 1000 декара ниви  и ливади в землищата на селата Дивотино, Михайлово и Клисура. Границите на манастира били отбелязвани с каменни кръстове. В манастира е намирал убежище и Апостолът – Васил Левски.

          Сегашната църква и манастирските сгради са възстановени през 1902 година при игумен йеромонах Йосиф и йеромонах Максим Хилендарски, след като е бил три пъти опожаряван през турско робство. Църквата е еднокорабна, с две малки странични ниши, погледната отгоре наподобява атонски стил – кръстообразна. Наричан е още Царски манастир поради честите посещения на цар Фердинанд, който подарил на игуменката майка Клавдия две карети – едната представителна, а другата за обикаляне на имотите. Пак от летописите съдим за голямата роля на Дивотинския манастир като огнище на просвещение. В манастира съществувало и килийно училище. Храмовият празник на манастира е на Петдесетница.

          В момента манастирът е мъжки, обитаван от четирима монаси, които правят всичко по силите си да се въздига това огнище на духовността. До него може да се достигне през квартал Михайлово като се качите на автобус №48 от местростанция Сливница.

   

   

   

   

   

  


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.