Администрация

• За района   • Кмет   • Ръководни органи   • Администрация   • Телефони   • Административни услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ НА РАЙОН "БАНКЯ"


 • КМЕТ

 • Кметство Иваняне -
 • Кметство Клисура
 • Финансов контрольор
  • Заместник-кмет
  • Отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"
  • Заместник-кмет
  • Отдел "Образование, социални дейности, култура, спорт, връзки с обществеността"
  • Отдел "Управление на общинска собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност"
  • Секретар
  • Отдел "Административно, информационно и правно нормативно обслужване, човешки ресурси"
  • Главен архитект
  • Отдел "Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството"
  • Отдел "Финансово стопанска дейност"
  • Секретар на МКБППМН Сигурност

           Приемно време за всички отдели: Понеделник и Сряда от 14.00 – 16.00 ч.

          Във връзка с епидемичната обстановка в страната и Заповед на кмета на район „Банкя”
  №РД09-118  от 19.05.2020г. е преустановено провеждането на всички приеми в приемните дни на отделите и ръководителите на звена в район „Банкя”.
          За контакт с различните отдели на районната администрация можете да ползвате обявените на сайта на района телефони  и имейл: bankya@bankya.bg
      
  
  Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
  Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
  Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
  © 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.