Проект Воден цикъл

15.01.2015

Съобщение за въвеждане на временна организация на движението

        1.Поради извършване на строително-монтажните дейности по „водния цикъл“ на Банкя в квартал Вердикал се въвежда временна организация на движението. От 19 януари се затв...

17.12.2014

Съобщение за предстоящ оглед на улица

        В четвъртък на 18 декември комисията по нанесени щети от строителя по „водния цикъл“ ще направи оглед на улица „Цар Симеон“. Гражданите, които желаят да се в...

17.12.2014

Съобщение

         План-график на дейностите по проект:"Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. И...

12.12.2014

Комисия и граждани оглеждат нанесени щети при изпълнение на "водния цикъл"

     Вече една година в Банкя се реализира най-мащабният проект по изграждане на главни канализационни колектори и подмяна на водопроводи, попадащи по трасетата им. Работата вече н...

10.12.2014

Съобщение за оглед на улици

         В четвъртък, 11 декември комисията по нанесени щети от строителя по „водния цикъл“, в която вземат участие граждани, желаещи да упражнят контрол на изв...

10.12.2014

Съобщение за промяна в организацията на движението в квартал Михайлово

         Във  връзка с реализацията на проект:"Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Верд...

08.12.2014

Завишен граждански контрол

      За да са убедени жителите на Банкя, че във връзка с работата по „водния цикъл“ на града собствените им интереси са максимално защитени, и за да имат възможност при желание те личн...

26.11.2014

Съобщение за въвеждане временна организация на движението и предстоящо отваряне на улици

       Поради започване на строително-монтажни работи на нови участъци от улици по проект: "Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварта...

18.11.2014

Съобщение

        План-график на дейностите по проект:"Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. И...

05.11.2014

Заместник-кметът по строителството на София Ирина Савина провери строителни обекти в Банкя

 Днес заместник-кметът по строителството на Столична община Ирина Савина посети Банкя, за да се увери лично как вървят строително-монтажните работи по водния цикъл на града и по корекцията на рек...
Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.