Заповед за провеждане на предизборна агитация

Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.