Предсрочни избори за НС – 11 юли 2021

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК НА 10.07.2021 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „БАНКЯ”
I-ВА 9.00 Ч. „АГРОТРАНС” /БИВША БРЕСТА/ ГР.БАНКЯ, УЛ.”ВАРНА” № 04.
IV- ТА СЕКЦИЯ 9.10 Ч. –ГР.БАНКЯ, УЛ. ”СТАРА ПЛАНИНА” № 04  /ЧИТАЛИЩЕ  „ОТЕЦ ПАИСИЙ”/
V- ТА СЕКЦИЯ 09.20 Ч.- ГР.БАНКЯ, УЛ.”АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ” № 13- ТОХ
III-ТА СЕКЦИЯ 09.35 Ч.- ГР.БАНКЯ, УЛ. ”ЦАРИБРОДСКА” № 05 /78-МО СОУ/
VI-ТА СЕКЦИЯ 09.45 Ч. –ГР.БАНКЯ, УЛ.”ЦАРИБРОДСКА” № 05 /78-МО СОУ/
VIII-МА 10.00 Ч. КВ. ”ВЕРДИКАЛ” –/ЧИТАЛИЩЕТО, УЛ.”ВАРНА” № 202/.
IX- ТА 10.10 Ч. КВ.МИХАЙЛОВО-/БИВШ КАФЕ-АПЕРИТИВ В ЦЕНТЪРА НА КВАРТАЛА/.
X-ТА 10.20 Ч. КВ.ГРАДОМАН, /ЗАЛАТА ЗАД МАГАЗИНА ЗА ХР.СТОКИ НА ПЛОЩАДА/.
XIV – ТА СЕКЦИЯ  10.30 Ч.– ГР.БАНКЯ, УЛ.”ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 1“А“
II- РА СЕКЦИЯ  10.40Ч. – ГР.БАНКЯ, УЛ.”ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 01
ХIII- ТА 11.00 Ч.- ГР.БАНКЯ, КВ.”ИЗГРЕВ” УЛ.“ИВАНЯНСКО ШОСЕ“ № 03“Б“
VII- МА 11.30 Ч. –ПОМЕЩЕНИЕ КЪМ ТРАФОПОСТ НАХОДЯЩ СЕ В КВ.ИЗГРЕВ, УЛ.”ИВАНЯНСКО ШОСЕ” .
XI- ТА 11.50Ч. С.ИВАНЯНЕ- КМЕТСТВО НА ПЛОЩАДА,УЛ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 50“А“
ХV- ТА 12.00 Ч.- ГР.БАНКЯ, СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХ. -„ЗДРАВЕ”- УЛ.”Г.С.РАКОВСКИ” 15
XVI- ТА 12.10 Ч. ГР.БАНКЯ, СБР БАНКЯ- АД” ЕАД, УЛ.“ШЕЙНОВО“ № 08- „ЯСЕН“
XVIII – ТА 12.20 Ч.  „СБР-НК“ ЕАД, ФИЛИАЛ БАНКЯ, ГР.БАНКЯ, УЛ“ШЕЙНОВО“ № 08 –

XII- ТА 12.30Ч. С.КЛИСУРА- /САЛОНА НА КМЕТСТВОТО- УЛ.”БАЛКАНСКА” № 05/.
ХVII- 13,00 Ч. ВОЕНЕН САНАТОРИУМ УЛ.“ИВАН ВАЗОВ“ № 5

Предсрочни избори за НС – 11 юли 2021

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, на изборите на 11 юли 2021 г.

Право на гласуване с подвижна избирателна кутия имат избирателите, поставени под задължителна изолация или задължителна карантина съгласно чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Закона за здравето, в Предсрочните избори за народни представители за Народно събрание – 11 юли 2021 г., като гласуват в мястото (адреса), където са поставени под задължителна изолация или задължителна карантина на територията на Столична община. Заявлението за вписване в Списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината, района или кметството, орган по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс, в периода от 01.07.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 11 юли 2021 г. включително.

В случай че сте поставен под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, но желаете да упражните правото си на глас в изборния ден, можете да подадете заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в Предсрочните избори за народни представители на 11.07.2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, при условие, че отговаряте на следните условия:

    Да сте поставен под задължителна изолация, не по-рано от 28 юни 2021 г., като за дата на изолиране се счита датата на положителния резултат за COVID-19;
    Да сте поставен под задължителна карантина, не по-рано от 02 юли 2021 г.

Заявленията се подават по един от следните начини:

1. В писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 1 (Решение № 350-НС/30 юни 2021 г.):

    Подадено от упълномощено лице с пълномощно в свободен текст (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/съответната районна администрация по местонахождение на адреса на изолация или карантина;
    Изпратено по факс: 02 988 56 97;
    Изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. Чрез подаване на заявление по електронен път:

    Чрез Портала на Столична община izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index, (без да е налице изискване за квалифициран електронен подпис (КЕП) или облачен КЕП Evro Trust или облачен КЕП B-Trust);
    Изпратено попълнено заявление на електронна поща: psik.covid@sofia.bg  (без изискване за подпис).

БЛАНКА

3. На безплатен телефонен номер: 02 904 13 51.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

Заедно можем всичко!

ОТП екипът на Столична община

Предсрочни избори за НС – 11 юли 2021

Демонстрации на машинно гласуване в Банкя

Във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори, по инициатива на ЦИК в цялата страна и с организация от страна на Районната избирателна комисия на 25 МИР, съвместно със Столична община – район „Банкя“, ще бъдат проведени  няколко информационни срещи с гражданите, по време на които ще бъде демонстрирано и разяснено машинното гласуване.
            Демонстрация на машинно гласуване ще се проведе утре, 2 юли, от 10:00 часа пред Клуба на пенсионера и инвалида “Дълголетие”.
             След 12:30 демонстрацията ще се извършва пред магазин „Фантастико” на ул. „Стефан Стамболов”. 
     Заповядайте!