Да предпазим нашите младежи и девойки!

Да предпазим нашите младежи и девойки!

Проведоха се и последните от серията лекции сред учениците на двете най-големи училища в Банкя, свързани с тяхното морално израстване и физическо здраве.

Възпитаници на 78. СУ „Христо Смирненски“ от 10а, 10б и 11а клас и ученици от 10б и 10в клас при ПГТ „Алеко Константинов“ взеха участие в лекции на тема: „ХИВ и СПИН“, изнесени от инспекторите от Столичната РЗИ Вероника Тодорова и Емилия Иванова. Лекциите задълбочават отношението на младежите и отговорността им към собственото им здраве и това на другите.

Датата 30 ноември не бе избрана случайно, а е по повод Световният ден за борба с ХИВ и СПИН, който се отбелязва на 1 декември.

Лекциите бяха  инициирани и организирани от Местната комисия за Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към район „Банкя“. И през следващата година Комисията ще организира лекции и по други актуални за учениците теми.

Съобщение от строителя на водния цикъл в Банкя

Съобщение от строителя на водния цикъл в Банкя

„Подробно описание на предстоящите СМР по проект: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“

В периода 01.12.2023г. – 10.12.2023г. СМР ще се извършват в следните участъци:

 1. По ул. “Вежен“ и ул. „Роза“ от ул.  “Момина сълза“ до ул. „Бор“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. Изгражда канализационен профил 261, както и СКО и УО в рамките на канализационния профил. Осигурен е обходен маршрут.
 2. По ул. „Роза“ от ул. „Бор“ до ул. „Оборище“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изгражда се канализационен профил 259-д и 259-б, както и СКО в рамките на канализационните профили.
 3. По ул. “Средна гора“ от ул. “Рила“ до ул. “Кукувица“ – Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС. В участъка се изгражда канализационен профил 186-б и 186-д, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.
 4. По ул. „Перуника“ от ул. „Иванянско шосе“ до ул. „Авлига“. Въведена е ВОБД, като улицата е затворена за движение на МПС.  Изгражда се канализационен профил 286-д и 286-б както и СКО в рамките на канализационните профили.
 5. По ул. “Боримечката“ – изгражда се канализационен профил 134-б и 134-д. Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 6. По ул. „Летоструй“ от ул. „Бели брег“ до ул. „Баба Тонка“ ще се изгражда  канализационен профил 157-б и 157-д. Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 7. По ул. „Николай Некрасов“  от ул. „Иванянско шосе“ до ул. “Мусала“. В участъка се изгражда канализационен профил 276 -д и 276-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 8. По ул. „Еделвайс“  от ул. „Хъшове“ до ул. “Ангел Каралийчев“. В участъка се изгражда канализационен профил 228-д и 228-б, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 9. По ул. „Космонавт“  от ул. „София“ . В участъка се изгражда канализационен профил 218, СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационните профили.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 10. Тупик към ул. „Георги Бенковски“. В участъка се изгражда канализационен профил 12-1-б и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 11. По ул. “Преслав“ от ул. “Янтра“ до ул. “Мадара“. Ще бъде въведена ВОБД, като улицата ще е затворена за движение на МПС. В участъкът се изграждат канализационни клон 144 (В), както и СКО и УО в рамките на канализационния профил.
 12. По ул. „Трапезица“ в юго-западна посока от ул. „Княз Борис I” – изгражда се канализационен профил 39, СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 13. По ул. „Венера“ от ул. „Цар Симеон“ до ул. „Искра“. В участъка се изгражда канализационен профил 166, СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 14. Тупик към ул. „Цар Симеон“ между ул. „Венера“ и ул. „Рила“. В участъка се изгражда канализационен профил 167, СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 15. По ул. „Зорница“ от ул. „Н. Вапцаров“ до ул. “Излет“. В участъка се изгражда канализационен профил 19 (М), СКО към имотите в рамките на канализационния профил.  Участъкът е затворен за движение на МПС.
 16. По ул. “Бели Брег“  от ул. „Летоструй“ до ул. „Слънчев бряг“. В участъка се изгражда канализационен профил 165-б и профил 144, както и СКО към имотите.  Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 17. По ул. “Окол“  от ул.  „Требего“ към ул. „Варна“– изгражда се канализационен клон 179 (В), СКО към имотите, както и УО в рамките на канализационния клон.  Участъкът  е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 18. По ул. „Бряст“ от ул. „П. Никифоров“  до ул. „Ручей“. “. В участъка ще се изграждат канализационни профили 60-б  и 60-д, СКО към имотите.  Участъкът  ще е затворен за движение на МПС, като са осигурени обходни маршрути.
 19. По ул. „Малина“  –  в участъка  се изгражда канализационен клон 11(В) и клон 13 (В), както и СКО към имотите.  Въведена е ВОБД. Участъкът  е затворен за движение на МПС.
 20. По ул. „Иванянско шосе“ от ул. „Перуника“ до ул. „Лотос“. В участъка се изграждат СКО към имотите. Улицата е затворена за движение, като е осигурен обходен маршрут.

Моля имайте предвид, че посочените дати са индикативни и са възможни промени в зависимост от напредъка на СМР и технологичната възможност, за които ще бъдете своевременно уведомени.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Банкя.

Легенда:

ВОБД – временна организация за безопасност на движението

СКО – сградно канализационно отклонение

УО – улични оттоци

СМР – строително монтажни работи

МПС – моторни превозни средства“

 

Съобщение от строителя на водния цикъл в Банкя

Съобщение във връзка с транспортни промени към село Иваняне

От утре, 1 декември 2023г., поради изграждане на сградни канални отклонения /СКО/ по „Иванянско шосе“ от улица „София“ до улица „Лотос“, обходът за автомобили ще бъде по улица „Авлига“ и улица „Лотос“.

От 1. 12. 2023г. до 20.12. 2023г. включително ще се промени маршрутът на автобусна линия №44 както следва: в посока автостанция Банкя – от село Иваняне по улица „Св. Св. Кирил и Методий“ до кръстовището с републикански път ІІІ-189, наляво по републикански път ІІІ-189 улица „София“ и надясно по улица „Иванянско шосе“ по маршрута до автостанция Банкя, двупосочно.

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променения участък на маршрута.

карта PDF

В пощенската станция в Банкя се приемат писма до Дядо Коледа

В пощенската станция в Банкя се приемат писма до Дядо Коледа

Наближават Рождество Христово и Коледа. Предпразничната подготовка вече ни настройва на вълната на идещите хубави дни
.
В пощенската станция в Банкя, в специален кът, е разположена пощенска кутия, в която малчуганите могат да пускат своите писма до Дядо Коледа.
Последен срок за изпращане на детските послания до Добрия старец е 19 декември 2023г.
Светли празници!
Съобщение от строителя на водния цикъл в Банкя

Съобщение от Столична община във връзка с Проекта за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво

Съобщение от Столична община във връзка с Проект № BG16M10P002-5.003-0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България,

https://www.sofia.bg/opos

 

Среща по водния цикъл в района на улица „Некрасов“

Среща по водния цикъл в района на улица „Некрасов“

Днес, 29 ноември, се състоя среща във връзка с хода на водния цикъл в района на улиците „Невен“, „Некрасов“ и „Ангел Каралийчев“. На срещата с г-н Александър Янакиев, инициирана от район „Банкя“, присъства ръководителят на Проекта по водния цикъл инж. Евтим Евтимов, груповият технически ръководител на обекта Тома Борисов и от страна на района главният инженер Асен Георгиев.

Г-н Янакиев сподели наблюденията си и притесненията си във връзка със състоянието на улиците при този процес. От своя страна инж. Евтим Евтимов го информира кое налага работа на две места по улица „Некрасов“. Увери своя събеседник, че улица „Ангел Каралийчев“ ще бъде асфалтирана.

Инж. Асен Георгиев и г-н Александър Янакиев обмениха мнения и по други въпроси, касаещи квартала, като например снегопочистването в условия на воден цикъл.

Проектът, който се реализира от Столична община, ангажира на максимум усилията и на  служителите от районната администрация, свързани с инфраструктурата на града. Стремежът им е, доколкото е възможно, процесите и в тази трудна зимна обстановка да текат максимално щадящо за гражданите,  при реализиране на такъв мащабен инфраструктурен проект, който в близките сто години едва ли ще има аналог в Банкя.