Активен е сайтът на ГРАО

Активен е сайтът на ГРАО

Сайтът на Главна Дирекция „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайтът може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци;

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 21.09.2022 г.

 

Активен е сайтът на ГРАО

Съобщение за провеждане на консултации за състави на СИК в район „Банкя“

Със съдържанието на съобщението от кмета на район „Банкя“ относно провеждането на консултация за определянето на състави на СИК на територията на Столична община – район „Банкя“, можете да се запознаете ТУК.

Активен е сайтът на ГРАО

Заповед за определяне на места за обявяване на избирателните списъци

Със съдържанието на заповед № РД09-314/17.08.2022 г. на кмета на СО – район „Банкя“, относно местата за обявяване на избирателните списъци на територията на район „Банкя“, бихте могли да се запознаете ТУК.